Giáo trình
660.62 NG-T
Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp :
DDC 660.62
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Thành
Nhan đề Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp : Dùng cho sinh viên các trường Đại hoc, Cao đẳng,Trung học kĩ thuật và dạy nghề / PSG. TS. Nguyễn Xuân Thành, TS. Nguyễn Bá Hiên, TS. Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2005
Mô tả vật lý 252 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày lý thuyết về vi sinh học công nghiệp, hình thái, kích thước của virut, các nhóm vi sinh vật, sinh lý học và di truyền vi sinh vật, ứng dụng vi sinh vật trong công nghiệp lên men, trong nông-lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Vi sinh vật học
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(4): 01103880, 01103882-3, 01103887
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124212
0021
0048C818D84-A173-46EE-95DC-B6D1CB3F94D1
005201501151034
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20150115103435|zhou10
082 |a660.62|bNG-T
100 |aNguyễn, Xuân Thành
245 |aGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp : |bDùng cho sinh viên các trường Đại hoc, Cao đẳng,Trung học kĩ thuật và dạy nghề / |cPSG. TS. Nguyễn Xuân Thành, TS. Nguyễn Bá Hiên, TS. Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2005
300 |a252 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày lý thuyết về vi sinh học công nghiệp, hình thái, kích thước của virut, các nhóm vi sinh vật, sinh lý học và di truyền vi sinh vật, ứng dụng vi sinh vật trong công nghiệp lên men, trong nông-lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ
653 |aSinh học
653 |aVi sinh vật học
852|a01|bKho Giáo trình|j(4): 01103880, 01103882-3, 01103887
890|a4|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103887 Kho Giáo trình 660.62 NG-T Giáo trình 1 Hạn trả:26-07-2021
2 01103880 Kho Giáo trình 660.62 NG-T Giáo trình 2 Hạn trả:09-01-2018
3 01103882 Kho Giáo trình 660.62 NG-T Giáo trình 3
4 01103883 Kho Giáo trình 660.62 NG-T Giáo trình 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào