Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
572.071 LE-T
Giáo trình hóa sinh công nghiệp /
DDC 572.071
Tác giả CN Lê, Ngọc Tú
Nhan đề Giáo trình hóa sinh công nghiệp / Lê Ngọc Tú ; La Văn Chứ, Đặng Thị Thu và cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 443 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Sinh hóa
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(8): 01104113, 01104128, 01104132-3, 10100414-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124066
0021
00447C3812B-FF9E-4740-B952-8709F4F77B0C
005201612271545
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20161227154530|bminhkhue|y20150112152656|zhou10
082 |a572.071|bLE-T
100 |aLê, Ngọc Tú
245 |aGiáo trình hóa sinh công nghiệp / |cLê Ngọc Tú ; La Văn Chứ, Đặng Thị Thu và cộng sự
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2010
300 |a443 tr. ; |c27 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ sinh học
653 |aSinh hóa
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(8): 01104113, 01104128, 01104132-3, 10100414-7
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/giaotrinhhoasinhcongnghiep/giaotrinhhoasinhcongnghiep_001thumbimage.jpg
890|a8|b18|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01104113 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 1
2 01104128 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 2
3 01104132 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 3
4 01104133 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 4 Hạn trả:11-11-2019
5 10100414 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 5
6 10100415 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 6
7 10100416 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 7
8 10100417 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572.071 LE-T Giáo trình 8
  1 of 1