Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
346.597071 BU-C
Giáo trình luật đầu tư /
DDC 346.597071
Tác giả CN Bùi, Ngọc Cường
Nhan đề Giáo trình luật đầu tư / TS.Bùi Ngọc Cường chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 487 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Tài liệu trình bày khái quát về luật đầu tư, qui trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư, các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đầu tư trực tiếp theo hợp đồng, đầu tư nước ngoài...
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Luật đầu tư
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(11): 01102489-95, 01103719, 01103724, 01104954, 07102760
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123714
0021
004621D342B-9739-4AEA-B0A6-A955B1C204B5
005201501081426
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150108142614|bhou07|y20150108122523|zhou07
082 |a346.597071|bBU-C
100 |aBùi, Ngọc Cường
245 |aGiáo trình luật đầu tư / |cTS.Bùi Ngọc Cường chủ biên
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2011
300 |a487 tr. ; |c21 cm
520 |aTài liệu trình bày khái quát về luật đầu tư, qui trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư, các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư, đầu tư trực tiếp theo hợp đồng, đầu tư nước ngoài...
653 |aĐầu tư
653 |aLuật đầu tư
653 |aGiáo trình
852|a07|bKho Khoa Luật|j(11): 01102489-95, 01103719, 01103724, 01104954, 07102760
890|a11|b31|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103724 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 2 Hạn trả:07-06-2018
2 01104954 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 1
3 01103719 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 3 Hạn trả:02-05-2019
4 01102495 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 4 Hạn trả:17-04-2019
5 01102489 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 5
6 01102490 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 6 Hạn trả:24-06-2019
7 01102491 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 7 Hạn trả:19-04-2019
8 01102492 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 8
9 01102493 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 9
10 01102494 Kho Khoa Luật 346.597071 BU-C Giáo trình 10 Hạn trả:02-05-2019
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào