Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
658.8 NE-M
Sáng tạo : The designful company Văn hóa của sự đổi mới không ngừng /
DDC 658.8
Tác giả CN Neumeier, Marty
Nhan đề Sáng tạo : The designful company Văn hóa của sự đổi mới không ngừng / Marty Neumeier; dịch: Quốc Đạt, Hải Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 20121.
Mô tả vật lý 193 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Đưa ra những tranh luận thú vị để làm sáng tỏ vấn đề công ty sáng tạo là gì và vì sao lại cần có sự sáng tạo trong kinh doanh; mô hình chuẩn xác trả lời câu hỏi: sáng tạo như thế nào".
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Quản lí.
Từ khóa tự do Văn hóa.
Tác giả(bs) CN Quốc Đạt
Tác giả(bs) CN Hải Yến.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(4): 01201233-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123545
0022
004E348F0C4-88BC-4135-8268-D757B5E2A4FA
005201501070928
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20150107092801|zhou06
082 |a658.8|bNE-M
1001 |aNeumeier, Marty
24510|aSáng tạo : The designful company Văn hóa của sự đổi mới không ngừng / |cMarty Neumeier; dịch: Quốc Đạt, Hải Yến
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c20121.
300 |a193 tr. ; |c21 cm
520 |aĐưa ra những tranh luận thú vị để làm sáng tỏ vấn đề công ty sáng tạo là gì và vì sao lại cần có sự sáng tạo trong kinh doanh; mô hình chuẩn xác trả lời câu hỏi: sáng tạo như thế nào".
653 |aKinh doanh
653 |aQuản lí.
653 |aVăn hóa.
7000 |aQuốc Đạt
7000|aHải Yến.
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(4): 01201233-6
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01201233 Kho Sách TK Tiếng Việt 658.8 NE-M Sách Tiếng Việt 1
2 01201234 Kho Sách TK Tiếng Việt 658.8 NE-M Sách Tiếng Việt 2
3 01201235 Kho Sách TK Tiếng Việt 658.8 NE-M Sách Tiếng Việt 3
4 01201236 Kho Sách TK Tiếng Việt 658.8 NE-M Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào