Giáo trình
519.2 NG-H
Lý thuyết xác suất và thống kê toán /
DDC 519.2
Tác giả CN Nguyễn, Thế Hệ
Nhan đề Lý thuyết xác suất và thống kê toán / TS. Nguyễn Thế Hệ chủ biên, Lưu Ngọc Cơ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2012
Mô tả vật lý 214 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày các kiến thức cơ bản về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến cố ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến cố ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, một vài định luật số lớn, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê...
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Tác giả(bs) CN Lưu, Ngọc Cơ
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(1): 01104289
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 11100022-4
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(17): 01102205-9, 06101645-56
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 01102201-4
Địa chỉ 15Kho Trung tâm Đà nẵng(10): 15100690-9
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100307-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123002
0021
00452433D1C-3915-4207-ABA5-4671BD0849F1
005201412251409
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20141225140851|zhou05
082 |a519.2|bNG-H
100 |aNguyễn, Thế Hệ
245 |aLý thuyết xác suất và thống kê toán / |cTS. Nguyễn Thế Hệ chủ biên, Lưu Ngọc Cơ
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2012
300 |a214 tr. ; |c24 cm
520 |aTrình bày các kiến thức cơ bản về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến cố ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến cố ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, một vài định luật số lớn, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết thống kê...
653 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aThống kê
653 |aXác suất
700 |aLưu, Ngọc Cơ
852|a01|bKho Giáo trình|j(1): 01104289
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 11100022-4
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(17): 01102205-9, 06101645-56
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 01102201-4
852|a15|bKho Trung tâm Đà nẵng|j(10): 15100690-9
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100307-8
890|a37|b34|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102201 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.2 NG-H Giáo trình 1
2 01102202 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.2 NG-H Giáo trình 2 Hạn trả:08-04-2021
3 01102203 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.2 NG-H Giáo trình 3
4 01102204 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 519.2 NG-H Giáo trình 4
5 01102205 Kho Khoa Kinh tế 519.2 NG-H Giáo trình 5
6 01102206 Kho Khoa Kinh tế 519.2 NG-H Giáo trình 6
7 01102207 Kho Khoa Kinh tế 519.2 NG-H Giáo trình 7 Hạn trả:26-04-2021
8 01102208 Kho Khoa Kinh tế 519.2 NG-H Giáo trình 8
9 01102209 Kho Khoa Kinh tế 519.2 NG-H Giáo trình 9
10 01104289 Kho Giáo trình 519.2 NG-H Giáo trình 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào