Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
345.597071 NG-A
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam /
DDC 345.597071
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Anh
Nhan đề Giáo trình Luật hình sự Việt Nam / GS.TS Nguyễn Ngọc Anh. TS Đỗ Đức Hồng Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2012
Mô tả vật lý 408 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp những lí luận cơ bản về tội phạm, cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt; là cơ sở để giải quyết các vụ án hình sự về xác định tội danh và quyết định hình phạt.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Hồng Hà
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 01102106-14, 01103838
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122937
0021
00490BA2CC1-2DBA-4623-BAD8-515A176E9BB4
005201504011016
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150401101611|bhonghanh|c20141224093425|dhou05|y20141223134731|zhou05
082 |a345.597071|bNG-A
100 |aNguyễn, Ngọc Anh
245 |aGiáo trình Luật hình sự Việt Nam / |cGS.TS Nguyễn Ngọc Anh. TS Đỗ Đức Hồng Hà
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2012
300 |a408 tr. ; |c24 cm.
520|aCung cấp những lí luận cơ bản về tội phạm, cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự và hình phạt; là cơ sở để giải quyết các vụ án hình sự về xác định tội danh và quyết định hình phạt.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aLuật hình sự
653 |aLịch sử
700|aĐỗ, Đức Hồng Hà
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 01102106-14, 01103838
890|a10|b38|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102107 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 2 Hạn trả:08-06-2018
2 01102108 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 3
3 01102109 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 4 Hạn trả:20-06-2019
4 01102110 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 5
5 01102111 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 6 Hạn trả:08-06-2018
6 01102112 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 7
7 01103838 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 10 Hạn trả:16-03-2018
8 01102106 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 1 Hạn trả:16-03-2018
9 01102113 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 8
10 01102114 Kho Khoa Luật 345.597071 NG-A Giáo trình 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào