Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 VO-T
Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng /
DDC 343.597
Tác giả CN Võ, Đình Toàn
Nhan đề Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng / TS. Võ Đình Toàn chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2013
Mô tả vật lý 254 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày những kiến thức pháp luật cơ bản, hệ thống về ngân sách nhà nước và thuế; pháp luật tài chính doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về ngân hàng; pháp luật về thị trường tài chính
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do pháp luật
Từ khóa tự do Luật tài chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật ngân hàng
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(1): 01103721
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(9): 01102098-105, 01103837
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122923
0021
004BD9775C8-FC3E-4E1E-8240-5B016E6B7A0F
005201412221605
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20141222160525|zhou05
082 |a343.597|bVO-T
100 |aVõ, Đình Toàn
245 |aGiáo trình luật tài chính và luật ngân hàng / |cTS. Võ Đình Toàn chủ biên
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2013
300 |a254 tr. ; |c24 cm
520 |aTrình bày những kiến thức pháp luật cơ bản, hệ thống về ngân sách nhà nước và thuế; pháp luật tài chính doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh bảo hiểm; pháp luật về ngân hàng; pháp luật về thị trường tài chính
653 |aViệt Nam
653 |apháp luật
653 |aLuật tài chính
653 |aGiáo trình
653 |aLuật ngân hàng
852|a01|bKho Giáo trình|j(1): 01103721
852|a07|bKho Khoa Luật|j(9): 01102098-105, 01103837
890|a10|b53|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102098 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 1 Hạn trả:28-08-2017
2 01102099 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 2
3 01102100 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 3
4 01102101 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 4
5 01102102 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 5 Hạn trả:06-05-2019
6 01102103 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 6
7 01102104 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 7 Hạn trả:28-08-2017
8 01102105 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 8 Hạn trả:06-05-2019
9 01103837 Kho Khoa Luật 343.597 VO-T Giáo trình 9
10 01103721 Kho Giáo trình 343.597 VO-T Giáo trình 10 Hạn trả:15-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào