Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
351.597071 DO-U
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật /
DDC 351.597071
Tác giả CN Đoàn, Thị Tố Uyên
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật / ThS. Đoàn Thị Tố Uyên, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 284 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Khái quát môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật. Hướng dẫn kĩ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính; kiểm tra, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo văn bản có nội dung xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(1): 01103431
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(9): 01102083-8, 01103432-3, 01103825
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122921
0021
004BE494E2A-8F93-4537-9373-84973603DADF
005201501061427
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150106142652|bhou05|y20141222142942|zhou05
082 |a351.597071|bDO-U
100 |aĐoàn, Thị Tố Uyên
245 |aGiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật / |cThS. Đoàn Thị Tố Uyên, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa.
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2012
300 |a284 tr. ; |c24 cm.
520 |aKhái quát môn học kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật. Hướng dẫn kĩ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản hành chính; kiểm tra, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo văn bản có nội dung xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aSoạn thảo văn bản
700 |aNguyễn, Thị Ngọc Hoa
852|a01|bKho Giáo trình|j(1): 01103431
852|a07|bKho Khoa Luật|j(9): 01102083-8, 01103432-3, 01103825
890|a10|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102085 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 6 Hạn trả:21-08-2019
2 01103431 Kho Giáo trình 351.597071 DO-U Giáo trình 1
3 01103432 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 2 Hạn trả:14-10-2020
4 01103433 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 3 Hạn trả:23-11-2020
5 01102083 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 4 Hạn trả:21-10-2020
6 01102084 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 5 Hạn trả:21-10-2020
7 01102086 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 7
8 01102087 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 8 Hạn trả:21-10-2020
9 01102088 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 9 Hạn trả:30-11-2020
10 01103825 Kho Khoa Luật 351.597071 DO-U Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào