Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
005.071 GIA
Giáo trình tin học đại cương :
DDC 005.071
Nhan đề Giáo trình tin học đại cương : Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh / Hàn Viết Thuận (ch.b.), Trần Công Uẩn, Bùi Thế Ngũ, Đặng Quế Vinh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 407 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số khái niệm cơ sở của tin học. Giới thiệu hệ điều hành của máy tính. Kĩ năng soạn thảo văn bản và lập trình bằng Pascal, tìm hiểu về mạng máy tính và Internet.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do Hệ điều hành
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Pascal
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hàn Viết Thuận- ch.b.
Tác giả(bs) CN Bùi Thế Ngũ-
Tác giả(bs) CN Đặng Quế Vinh-
Tác giả(bs) CN Trần Công Uẩn-
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(14): 01102421-30, 01102433-6
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 01102431-2
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(4): 01102437-40
000 00000nom#a2200000ui#4500
00122844
0021
0045E19D2C3-D825-4ED5-B751-204C931B22BD
005201703251044
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170325104428|bthaonguyen.cnsh|c20150302112607|dnamtd|y20141217091504|zHOU08
082 |a005.071|bGIA
245 |aGiáo trình tin học đại cương : |bDùng cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh / |cHàn Viết Thuận (ch.b.), Trần Công Uẩn, Bùi Thế Ngũ, Đặng Quế Vinh
250 |aTái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a407 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày một số khái niệm cơ sở của tin học. Giới thiệu hệ điều hành của máy tính. Kĩ năng soạn thảo văn bản và lập trình bằng Pascal, tìm hiểu về mạng máy tính và Internet.
653 |aTin học
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aMạng máy tính
653 |aHệ điều hành
653 |aNgôn ngữ Pascal
653|aGiáo trình
700 |aHàn Viết Thuận- ch.b.
700|aBùi Thế Ngũ-
700|aĐặng Quế Vinh-
700|aTrần Công Uẩn-
852|a01|bKho Giáo trình|j(14): 01102421-30, 01102433-6
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 01102431-2
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(4): 01102437-40
890|a20|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102421 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 1
2 01102422 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 2
3 01102423 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 3
4 01102424 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 4
5 01102425 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 5
6 01102426 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 6
7 01102427 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 7
8 01102428 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 8
9 01102429 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 9
10 01102430 Kho Giáo trình 005.071 GIA Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào