Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.0071 DO-T
Quản trị kinh doanh /
DDC 658.0071
Tác giả CN Đỗ, Hoàng Toàn
Nhan đề Quản trị kinh doanh / Đỗ Hoàng Toàn, Nguyễn Trúc Anh, Đỗ Thị Hải Hà...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2010.
Mô tả vật lý 345 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về kinh doanh và quản trị kinh doanh, quy luật và nguyên tắc trong quản trị kinh doanh, định hướng kinh doanh, chức năng tổ chức và quản trị một số lĩnh vực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, công tác lãnh đạo doanh nghiệp, thông tin và quyết định quản trị kinh doanh, công việc của giám đốc doanh nghiệp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trúc Anh
Tác giả(bs) CN Phan, Trọng Phức
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Kim Truy
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hoàng Thịnh
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Hải Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cảnh Hoan
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(4): 01101285-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122800
0021
004295806A1-CB62-4288-85D4-95A707BF28E0
005201501201123
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150120112345|bhou10|c20150120112104|dhou10|y20141216101437|zHOU08
082 |a658.0071|bDO-T
100 |aĐỗ, Hoàng Toàn
245 |aQuản trị kinh doanh / |cĐỗ Hoàng Toàn, Nguyễn Trúc Anh, Đỗ Thị Hải Hà...
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2010.
300 |a345 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về kinh doanh và quản trị kinh doanh, quy luật và nguyên tắc trong quản trị kinh doanh, định hướng kinh doanh, chức năng tổ chức và quản trị một số lĩnh vực hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, công tác lãnh đạo doanh nghiệp, thông tin và quyết định quản trị kinh doanh, công việc của giám đốc doanh nghiệp
653 |aDoanh nghiệp
653 |aKinh doanh
653 |aQuản trị kinh doanh
700 |aNguyễn, Trúc Anh
700|aPhan, Trọng Phức
700|aNguyễn, Kim Truy
700|aĐỗ, Hoàng Thịnh
700|aĐỗ, Thị Hải Hà
700|aNguyễn, Cảnh Hoan
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(4): 01101285-8
890|a4|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101285 Kho Khoa Kinh tế 658.0071 DO-T Giáo trình 1
2 01101286 Kho Khoa Kinh tế 658.0071 DO-T Giáo trình 2
3 01101287 Kho Khoa Kinh tế 658.0071 DO-T Giáo trình 3
4 01101288 Kho Khoa Kinh tế 658.0071 DO-T Giáo trình 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào