Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
338.5 CA-X
Kinh tế học vi mô /
DDC 338.5
Tác giả CN Cao, Thuý Xiêm
Nhan đề Kinh tế học vi mô / B.s.: Cao Thuý Xiêm (ch.b.), Nguyễn Thị Tường Anh. Phần 2
Lần xuất bản Tái bản làn thứ 4, có sửa đổi bổ sung.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kInh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 327 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về kinh tế học vi mô: Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá. Lý thuyết về người tiêu dùng, hành vi của hãng, cạnh tranh, thị trường yếu tố sản xuất. Cân bằng tổng thể và phúc lợi. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế vi mô
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Tường Anh- b.s.
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(15): 01101554-68
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 01101553
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(4): 01101549-52
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122738
0021
004A698D623-3DDD-4946-AFDB-814A7C38DE33
005201412151135
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20141215113419|bHOU08|y20141215113316|zHOU08
082 |a338.5|bCA-X
100 |aCao, Thuý Xiêm
245 |aKinh tế học vi mô / |cB.s.: Cao Thuý Xiêm (ch.b.), Nguyễn Thị Tường Anh. |nPhần 2
250 |aTái bản làn thứ 4, có sửa đổi bổ sung.
260 |aHà Nội : |bĐại học kInh tế Quốc dân, |c2012
300 |a327 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
520 |aCung cấp những kiến thức về kinh tế học vi mô: Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hoá. Lý thuyết về người tiêu dùng, hành vi của hãng, cạnh tranh, thị trường yếu tố sản xuất. Cân bằng tổng thể và phúc lợi. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế vi mô
700 |aNguyễn Thị Tường Anh- b.s.
852|a01|bKho Giáo trình|j(15): 01101554-68
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 01101553
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(4): 01101549-52
890|a20|b1|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101549 Kho Khoa Kinh tế 338.5 CA-X Giáo trình 1 Hạn trả:16-07-2020
2 01101550 Kho Khoa Kinh tế 338.5 CA-X Giáo trình 2
3 01101551 Kho Khoa Kinh tế 338.5 CA-X Giáo trình 3
4 01101552 Kho Khoa Kinh tế 338.5 CA-X Giáo trình 4
5 01101553 Kho Khoa Du lich 338.5 CA-X Giáo trình 5
6 01101554 Kho Giáo trình 338.5 CA-X Giáo trình 6
7 01101555 Kho Giáo trình 338.5 CA-X Giáo trình 7
8 01101556 Kho Giáo trình 338.5 CA-X Giáo trình 8
9 01101557 Kho Giáo trình 338.5 CA-X Giáo trình 9
10 01101558 Kho Giáo trình 338.5 CA-X Giáo trình 10
  1  2 of 2