Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 NG-P
Giáo trình Luật kinh tế /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Như Phát
Nhan đề Giáo trình Luật kinh tế / Nguyễn Như Phát
Lần xuất bản in tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : NXB Thống kê, 2009.
Mô tả vật lý 435tr. ; 23cm.
Tóm tắt Một số vấn đề lý luận về luật kinh tế. Hình thức doanh nghiệp. Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay. Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản. Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Phá sản
Từ khóa tự do Cạnh tranh
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(1): 01100989
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(7): 01100982-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122734
0021
0049A635E70-F2E9-480A-B9AF-B9B795C13123
005201501161603
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20150116160311|bhou10|y20141215112304|zHOU08
082 |a343.597|bNG-P
100 |aNguyễn, Như Phát
245 |aGiáo trình Luật kinh tế / |cNguyễn Như Phát
250 |ain tái bản
260 |aHà Nội : |bNXB Thống kê, |c2009.
300 |a435tr. ; |c23cm.
520 |aMột số vấn đề lý luận về luật kinh tế. Hình thức doanh nghiệp. Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay. Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản. Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
653 |aLuật kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThương mại
653 |aPhá sản
653 |aCạnh tranh
852|a01|bKho Giáo trình|j(1): 01100989
852|a07|bKho Khoa Luật|j(7): 01100982-8
890|a8|b35|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01100982 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 1 Hạn trả:20-06-2019
2 01100983 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 2 Hạn trả:12-09-2019
3 01100984 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 3
4 01100985 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 4 Hạn trả:20-06-2019
5 01100986 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 5
6 01100987 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 6
7 01100988 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 7 Hạn trả:20-06-2019
8 01100989 Kho Giáo trình 343.597 NG-P Giáo trình 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào