Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
346.59701 NG-H
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình /
DDC 346.59701
Tác giả CN Ngô, Thị Hường
Nhan đề Giáo trình luật hôn nhân và gia đình / Ngô Thị Hường (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 212 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trình bày sơ lược khái niệm, nguyên tắc cơ bản và lịch sử của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Phân tích các quy định trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, kết hôn, nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, quan hệ pháp luật giữa các thành viên trong gia đình, cấp dưỡng...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Hôn nhân
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(12): 01101469-71, 01103822, 07100055-6, 07100058, 07102743, 07103417-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122724
0021
004DA8DFE6F-8FCA-4504-AC57-BB89064F4A06
005201412151056
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20141215105427|zhou08
082 |a346.59701|bNG-H
100 |aNgô, Thị Hường
245 |aGiáo trình luật hôn nhân và gia đình / |cNgô Thị Hường (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bGiáo Dục Việt Nam, |c2009
300 |a212 tr. ; |c24 cm.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrình bày sơ lược khái niệm, nguyên tắc cơ bản và lịch sử của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Phân tích các quy định trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, kết hôn, nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, quan hệ pháp luật giữa các thành viên trong gia đình, cấp dưỡng...
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aGia đình
653 |aHôn nhân
852|a07|bKho Khoa Luật|j(12): 01101469-71, 01103822, 07100055-6, 07100058, 07102743, 07103417-20
890|a12|b29|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101469 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 1 Hạn trả:03-01-2017
2 01101470 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 2
3 01101471 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 3
4 01103822 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 4
5 07100055 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 5
6 07100056 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 6
7 07100058 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 7
8 07102743 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 8
9 07103417 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 9
10 07103418 Kho Khoa Luật 346.59701 NG-H Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào