Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
346.59704 GIA
Giáo trình luật đất đai /
DDC 346.59704
Nhan đề Giáo trình luật đất đai / Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công An Nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 495 tr ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về ngành luật đất đai. Cung cấp các kiến thức về chế độ sở hữu toàn dân và quản lí nhà nước về đất đai; địa vị pháp lí của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lí, sử dụng đất đai; chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lí vi phạm pháp luật đất đai.
Từ khóa tự do Luật đất đai
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Sở hữu
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(14): 01103531-40, 07100047-9, 07100417
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00122694
0021
00491FCF8AA-0F96-44F0-951E-BBB75B73F079
005201412121442
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20141212144055|bhou06|y20141212141524|zhou07
082 |a346.59704|bGIA
245 |aGiáo trình luật đất đai / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội : |bCông An Nhân dân, |c2011
300 |a495 tr ; |c21 cm.
520 |aTrình bày các vấn đề lí luận cơ bản về ngành luật đất đai. Cung cấp các kiến thức về chế độ sở hữu toàn dân và quản lí nhà nước về đất đai; địa vị pháp lí của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lí, sử dụng đất đai; chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp và phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lí vi phạm pháp luật đất đai.
653 |aLuật đất đai
653 |aQuản lí nhà nước
653 |aSở hữu
852|a07|bKho Khoa Luật|j(14): 01103531-40, 07100047-9, 07100417
890|a14|b34|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103531 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 1
2 01103532 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 2
3 01103533 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 3 Hạn trả:18-10-2019
4 01103534 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 4
5 01103535 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 5
6 01103536 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 6
7 01103537 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 7
8 01103538 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 8
9 01103539 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 9
10 01103540 Kho Khoa Luật 346.59704 GIA Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào