Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 NG-P
Giáo trình luật kinh tế Việt Nam /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Như Phát
Nhan đề Giáo trình luật kinh tế Việt Nam / Nguyễn Như Phát (ch.b.), Bùi Nguyên Khánh, Đồng Ngọc Ba...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2013
Mô tả vật lý 359 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày lý luận chung về pháp luật kinh tế; luật thương mại, pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư; pháp luật cạnh tranh, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật về phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Tác giả(bs) CN Bùi, Nguyên Khánh
Tác giả(bs) CN Đồng, Ngọc Ba
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 01100792, 01102075-82, 01103828
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122617
0021
0048539452C-22A6-4019-B638-08B874C744FF
005201412221458
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20141222145815|bhou05|y20141208163550|zHOU10
082 |a343.597|bNG-P
100 |aNguyễn, Như Phát
245 |aGiáo trình luật kinh tế Việt Nam / |cNguyễn Như Phát (ch.b.), Bùi Nguyên Khánh, Đồng Ngọc Ba...
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2013
300 |a359 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày lý luận chung về pháp luật kinh tế; luật thương mại, pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư; pháp luật cạnh tranh, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật về phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật kinh tế
700 |aBùi, Nguyên Khánh
700|aĐồng, Ngọc Ba
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 01100792, 01102075-82, 01103828
890|a10|b67|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01100792 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 1 Hạn trả:20-06-2019
2 01102075 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 2 Hạn trả:03-07-2019
3 01102076 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 3 Hạn trả:07-05-2018
4 01102077 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 4 Hạn trả:20-06-2019
5 01102078 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 5
6 01102079 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 6 Hạn trả:20-06-2019
7 01102080 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 7
8 01102081 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 8 Hạn trả:12-09-2019
9 01102082 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 9 Hạn trả:19-01-2018
10 01103828 Kho Khoa Luật 343.597 NG-P Giáo trình 11 Hạn trả:20-06-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào