Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
658.404 Ng 527 D
Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại /
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Văn Dung
Nhan đề Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại / Nguyễn Văn Dung
Nhan đề khác Modern project management
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tài chính, 2010
Mô tả vật lý 182 tr. ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị dự án
Từ khóa tự do Quản trị dự án ( Môn học)
Môn học Quản trị dự án
Địa chỉ Trung tâm Thông Tin Thư viện - Viện ĐH Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
00122539
0022
004567C34D1-5398-42D5-BB2B-54855D62AC58
005201411241440
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20141124144026|bthanhnhan|c20141124143035|dthanhnhan|y20111010|zngavt
082 |a658.404|bNg 527 D
100 |aNguyễn Văn Dung
245 |aBài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại / |cNguyễn Văn Dung
246 |aModern project management
260 |aTp. HCM : |bTài chính, |c2010
300 |a182 tr. ; |c24cm
650 |aQuản trị dự án
653 |aQuản trị dự án ( Môn học)
690 |aQuản trị dự án
852 |aTrung tâm Thông Tin Thư viện - Viện ĐH Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bt_bg quan tri du an hien dai_nguyen van dung_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào