Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
324.2597075 DI-C
Hướng dẫn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam /
DDC 324.2597075
BBK 17/97
Tác giả CN Đinh Văn Chế
Nhan đề Hướng dẫn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Chế
Thông tin xuất bản H. : NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2013
Mô tả vật lý 179 Tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kì 1930-1954, 1955-1975, thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Cách mạng
Từ khóa tự do Đường lối
Địa chỉ 01Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 11100028-30
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(15): 06101940-54
Địa chỉ 31Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng(5): 31100435-9
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100282-3
000 00000nam a2200000 4500
00119443
0021
00425079
005201410151502
008140407s2013 vm| a 000 0 vie d
0091 0
020|c40000
039|a20141015150221|bhonghanh|y20140830232443|zadmin
041 |avie
044 |avm|
082|a324.2597075|bDI-C|223
084 |a17/97|bGTYB-01
090 |aDI-C
100 |aĐinh Văn Chế
245 |aHướng dẫn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / |cĐinh Văn Chế
260 |aH. : |bNXB Thông Tin và Truyền Thông, |c2013
300 |a179 Tr. ; |c24 cm.
520 |aNghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kì 1930-1954, 1955-1975, thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại
653|aViệt Nam
653|aGiáo trình
653|aĐảng Cộng sản Việt Nam
653|aCách mạng
653|aĐường lối
852|a01|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 11100028-30
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(15): 06101940-54
852|a31|bKho Trung tâm Tôn Đức Thắng|j(5): 31100435-9
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100282-3
890|a25|b19|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 31100435 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 324.2597075 DI-C Sách Tiếng Việt 1
2 31100436 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 324.2597075 DI-C Sách Tiếng Việt 2
3 31100437 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 324.2597075 DI-C Sách Tiếng Việt 3
4 31100438 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 324.2597075 DI-C Sách Tiếng Việt 4
5 31100439 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 324.2597075 DI-C Sách Tiếng Việt 5
6 32100282 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 324.2597075 DI-C Giáo trình 6
7 32100283 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 324.2597075 DI-C Giáo trình 7
8 11100028 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 324.2597075 DI-C Giáo trình 8
9 11100029 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 324.2597075 DI-C Giáo trình 9
10 11100030 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 324.2597075 DI-C Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào