Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
342.597071 LE-H
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam /
DDC 342.597071
Tác giả CN Lê, Văn Hòe
Nhan đề Giáo trình Luật hành chính Việt Nam / PGS.TS. Lê Văn Hòe, TS. Nguyễn Thị Thủy
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 - không sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2013
Mô tả vật lý 248 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Tìm hiểu luật hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các chủ thể luật hành chính Việt Nam. Các hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Trách nhiệm theo luật hành chính
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Luật hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 01102792, 01103455-63
000 00000caa a2200000 4500
00119400
0021
00425036
005201412241004
008140403s2013 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20141224100335|bhou05|y20140830232436|zadmin
082 |a342.597071|223|bLE-H
1001 |aLê, Văn Hòe
24500|aGiáo trình Luật hành chính Việt Nam / |cPGS.TS. Lê Văn Hòe, TS. Nguyễn Thị Thủy
250|aTái bản lần thứ 1 - không sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2013
300 |a248 tr. ; |c24 cm
520 |aTìm hiểu luật hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Các chủ thể luật hành chính Việt Nam. Các hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Trách nhiệm theo luật hành chính
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |a Việt nam
653 |aLuật hành chính
700|aNguyễn, Thị Thủy
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 01102792, 01103455-63
890|a10|b64|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102792 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 10
2 01103455 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 1
3 01103456 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 2
4 01103457 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 3
5 01103458 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 4
6 01103459 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 5 Hạn trả:04-12-2019
7 01103460 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 6
8 01103461 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 7 Hạn trả:01-02-2019
9 01103462 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 8
10 01103463 Kho Khoa Luật 342.597071 LE-H Giáo trình 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào