Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
346.59704 TR-H
Giáo trình Luật đất đai / :
DDC 346.59704
Tác giả CN Trần, Quang Huy
Nhan đề Giáo trình Luật đất đai / : Lưu hành nội bộ / TS. Trần Quang Huy, TS. Nguyễn Thị Nga
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 8
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2013
Mô tả vật lý 275 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cung cấp khái niệm chung về ngành Luật đất đai. Quan hệ pháp luật đất đai. Chế độ sở hữu toàn dân, quản lý nhà nước, sử dụng đất đai. Các chế độ pháp lý đối với đất đai các loại: nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chuyên dùng và khu dân cư. Chế độ quản lý và sử dụng đất đô thị và khu dân cư nông thôn
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đất đai
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 01102067-74, 01103723, 01103836
Địa chỉ 31Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng(5): 31100532-6
000 00000nia a2200000 4500
00118773
0021
00424370
005201501161549
008131114s2013 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150116154923|bhou10|c20150106142040|dhou05|y20140830232324|zadmin
082 |a346.59704|223|bTR-H
1000 |aTrần, Quang Huy
24510|aGiáo trình Luật đất đai / : |bLưu hành nội bộ / |cTS. Trần Quang Huy, TS. Nguyễn Thị Nga
250 |aTái bản lần thứ 8
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2013
300 |a275 tr. ; |c24 cm
520 |aCung cấp khái niệm chung về ngành Luật đất đai. Quan hệ pháp luật đất đai. Chế độ sở hữu toàn dân, quản lý nhà nước, sử dụng đất đai. Các chế độ pháp lý đối với đất đai các loại: nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chuyên dùng và khu dân cư. Chế độ quản lý và sử dụng đất đô thị và khu dân cư nông thôn
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aĐất đai
700|aNguyễn, Thị Nga
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 01102067-74, 01103723, 01103836
852|a31|bKho Trung tâm Tôn Đức Thắng|j(5): 31100532-6
890|a15|b25|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 31100532 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 346.59704 TR-H Sách Tiếng Việt 1
2 31100533 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 346.59704 TR-H Sách Tiếng Việt 2
3 31100534 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 346.59704 TR-H Sách Tiếng Việt 3
4 31100535 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 346.59704 TR-H Sách Tiếng Việt 4
5 31100536 Kho Trung tâm Tôn Đức Thắng 346.59704 TR-H Sách Tiếng Việt 5
6 01102067 Kho Khoa Luật 346.59704 TR-H Giáo trình 6
7 01102068 Kho Khoa Luật 346.59704 TR-H Giáo trình 7
8 01102069 Kho Khoa Luật 346.59704 TR-H Giáo trình 8 Hạn trả:19-03-2018
9 01102070 Kho Khoa Luật 346.59704 TR-H Giáo trình 9 Hạn trả:20-12-2016
10 01102071 Kho Khoa Luật 346.59704 TR-H Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào