Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
332.6 NG-N
Giáo trình lập dự án đầu tư :
DDC 332.6
Tác giả CN Nguyễn, Bạch Nguyệt
Nhan đề Giáo trình lập dự án đầu tư : Tái bản lần thứ hai có sửa đổi bổ sung / Trường đại học kinh tế quốc dân; Khoa đầu tư; Bộ môn kinh tế đầu tư; PGS.TS.Nguyễn Bạch Nguyệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 502tr. ; 24cm
Tóm tắt Một số vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ, trình tự, nội dung nghiên cứu, soạn thảo dự án, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án, kĩ thuật, tổ chức quản lí, nhân sự, tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội, sử dụng Excel trong lập dự án đầu tư
Từ khóa tự do Dự án
Từ khóa tự do Đầu tư
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(13): 01104503-7, 01104511-4, 01104516-9
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(5): 01104508-10, 01104515, 01104520
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(2): 01104521-2
000 00000caa a2200000 4500
00116647
0021
00421845
005201412191448
008130409s2012 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c99.000
039|a20141219144654|bHOU10|c20141219144637|dHOU10|y20140830231908|zadmin
082 |a332.6|223|bNG-N
1000 |aNguyễn, Bạch Nguyệt
24510|aGiáo trình lập dự án đầu tư : |bTái bản lần thứ hai có sửa đổi bổ sung / |cTrường đại học kinh tế quốc dân; Khoa đầu tư; Bộ môn kinh tế đầu tư; PGS.TS.Nguyễn Bạch Nguyệt
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2012
300 |a502tr. ; |c24cm
520 |aMột số vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ, trình tự, nội dung nghiên cứu, soạn thảo dự án, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án, kĩ thuật, tổ chức quản lí, nhân sự, tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội, sử dụng Excel trong lập dự án đầu tư
653 |aDự án
653|aĐầu tư
852|a01|bKho Giáo trình|j(13): 01104503-7, 01104511-4, 01104516-9
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(5): 01104508-10, 01104515, 01104520
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(2): 01104521-2
890|a20|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01104503 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 1
2 01104504 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 2
3 01104505 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 3
4 01104506 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 4
5 01104507 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 5
6 01104508 Kho Khoa Sau Đại học 332.6 NG-N Giáo trình 6
7 01104509 Kho Khoa Sau Đại học 332.6 NG-N Giáo trình 7
8 01104510 Kho Khoa Sau Đại học 332.6 NG-N Giáo trình 8
9 01104511 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 9
10 01104512 Kho Giáo trình 332.6 NG-N Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào