Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
621.39 NG-N
Giáo trình Kỹ thuật số :
DDC 621.39
Tác giả CN Nguyễn, Viết Nguyên.
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật số : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / TS. Nguyễn Viết Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý 239 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Trình bày các khái niệm, đặc điểm cơ bản và câu hỏi ôn tập, bài tập về cơ sở kỹ thuật số, các cổng logic và mạch điện cổng, các mạch logic tổ hợp (MSI), Trigơ và phần tử logic dãy, các bộ nhớ bán dẫn
Từ khóa tự do Điện tử-Giáo trình-Kĩ thuật số
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Điện tử.
Địa chỉ 03Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin(15): 01102960-74
000 00000naa a2200000 4500
00115496
0021
00420579
005201501141532
0091 0
039|a20150114153214|bthanhnhan|c20141222111234|dhou06|y20140830231639|zadmin
082|a621.39|bNG-N
100 |aNguyễn, Viết Nguyên.
245|aGiáo trình Kỹ thuật số : |bSách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / |cTS. Nguyễn Viết Nguyên
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2005
300 |a239 tr. ; |c24 cm
520 |aTrình bày các khái niệm, đặc điểm cơ bản và câu hỏi ôn tập, bài tập về cơ sở kỹ thuật số, các cổng logic và mạch điện cổng, các mạch logic tổ hợp (MSI), Trigơ và phần tử logic dãy, các bộ nhớ bán dẫn
653 |aĐiện tử|aGiáo trình|aKĩ thuật số
653|aGiáo trình
653|aĐiện tử
653|aĐiện tử.
852|a03|bKho Khoa CN Điện tử - Thông tin|j(15): 01102960-74
890|a15|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102964 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 4
2 01102965 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 5
3 01102966 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 6
4 01102967 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 7
5 01102968 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 8
6 01102969 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 9
7 01102970 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 10
8 01102971 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 11
9 01102972 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 12 Hạn trả:11-02-2019
10 01102973 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.39 NG-N Giáo trình 13
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào