Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
621.3 DA-D
Giáo trình kỹ thuật điện :
DDC 621.3
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Đặng Văn Đào
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2004
Mô tả vật lý 175tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Mạch điện-Dòng điện-Kĩ thuật điện
Địa chỉ 03Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin(5): 01102850-4
000 00000naa a2200000 4500
00115360
0021
00420426
005201501141529
008130326s2004 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150114152946|bthanhnhan|c20141230144800|dhou10|y20140830231624|zadmin
082|a621.3|bDA-D
100 |aĐặng, Văn Đào
245|aGiáo trình kỹ thuật điện : |bSách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / |cĐặng Văn Đào
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2004
300 |a175tr. ; |c24cm
653 |a Mạch điện|aDòng điện|aKĩ thuật điện
852|a03|bKho Khoa CN Điện tử - Thông tin|j(5): 01102850-4
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102850 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3 DA-D Giáo trình 1
2 01102854 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3 DA-D Giáo trình 2 Hạn trả:11-02-2019
3 01102851 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3 DA-D Giáo trình 3
4 01102852 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3 DA-D Giáo trình 4
5 01102853 Kho Khoa CN Điện tử - Thông tin 621.3 DA-D Giáo trình 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào