Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
657.3 NG-P
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính /
DDC 657.3
Tác giả CN Nguyễn, Năng Phúc.
Nhan đề Giáo trình phân tích báo cáo tài chính / Chủ biên:PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân., 2011
Mô tả vật lý 359 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanhn nghiệp.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính.
Từ khóa tự do Báo cáo.
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(10): 01103274-81, 01104978-9
000 00000naa a2200000 4500
00113606
0021
00418448
005201503091453
008130103s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150309145356|bhonghanh|c20141210161334|dhou06|y20140830231334|zadmin
082|a657.3|bNG-P
1000 |aNguyễn, Năng Phúc.
24510|aGiáo trình phân tích báo cáo tài chính / |cChủ biên:PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc.
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bNxb. Đại học Kinh tế quốc dân., |c2011
300 |a359 tr. ; |c24 cm
520|aCung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanhn nghiệp.
653|aGiáo trình.
653|aBáo cáo tài chính.
653|aBáo cáo.
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(10): 01103274-81, 01104978-9
890|a10|b18|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01103278 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 5
2 01103274 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 1
3 01103275 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 2
4 01103276 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 3
5 01103277 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 4
6 01103279 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 6
7 01103280 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 7
8 01103281 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 8
9 01104978 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 9
10 01104979 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.3 NG-P Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào