Sách TK Tiếng Việt
660.6 TA-V
Hóa sinh :
DDC 660.6
Tác giả CN Tạ, Thành Văn
Nhan đề Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / GS.BS Tạ Thành Văn; PGS.BS Đặng Thị Ngọc Dung
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 451 tr. ; 27 cm
Tùng thư Trường Đại học Y Hà Nội
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Hóa sinh
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Ngọc Dung
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(5): 10141043-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174987
0022
004C2C90E95-CFEB-4D8C-8B36-E7D941E14DE2
005202206221610
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220622161016|zdtmkhue
082 |a660.6|bTA-V
100 |aTạ, Thành Văn
245 |aHóa sinh : |bSách đào tạo bác sĩ đa khoa / |cGS.BS Tạ Thành Văn; PGS.BS Đặng Thị Ngọc Dung
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a451 tr. ; |c27 cm
490 |aTrường Đại học Y Hà Nội
541 |aSách mua bổ sung
653 |aHóa sinh
700 |aĐặng Thị Ngọc Dung
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(5): 10141043-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141043 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 TA-V Sách Tiếng Việt 1
2 10141044 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 TA-V Sách Tiếng Việt 2
3 10141045 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 TA-V Sách Tiếng Việt 3
4 10141046 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 TA-V Sách Tiếng Việt 4
5 10141047 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 TA-V Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào