Sách TK Tiếng Việt
720.47091732 NG-T
Cấu trúc hành lang xanh thành phố /
DDC 720.47091732
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tuyên
Nhan đề Cấu trúc hành lang xanh thành phố / TS.KTS Nguyễn Văn Tuyên
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 300tr. : hình ảnh ; 21cm
Tóm tắt Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam
Nguồn bổ sung Sách tặng
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Từ khóa tự do Cây xanh
Từ khóa tự do Hành lang xanh
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174913
0022
004A7A6D179-E195-425A-9A38-19E9B82C22BF
005202204211426
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220421142651|znthhanh
082 |a720.47091732|bNG-T
100 |aNguyễn, Văn Tuyên
245 |aCấu trúc hành lang xanh thành phố / |cTS.KTS Nguyễn Văn Tuyên
260 |aH. : |bXây dựng, |c2021
300 |a300tr. : |bhình ảnh ; |c21cm
520 |aTrình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam
541 |aSách tặng
653 |aViệt Nam
653 |aKiến trúc
653 |aQuy hoạch đô thị
653 |aCây xanh
653 |aHành lang xanh
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào