Sách TK Tiếng Việt
658 NG-C
Tổng hợp thuế suất; Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu :
DDC 658
Tác giả CN Nguyên, Châu
Nhan đề Tổng hợp thuế suất; Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu : Danh mục tổng hợp thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới nhất áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2022 / Nguyên Châu (Hệ thống)
Nhan đề khác Export - Import tax 2022
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 1326 tr. ; 29 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Nhập khẩu
Từ khóa tự do Thuế xuất khẩu
Từ khóa tự do Thuế suất
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(2): 06102395-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174910
0022
004DD653A13-8BF1-41C8-8BBA-D9800343424E
005202204061459
008
0091 0
039|y20220406150000|zdtmkhue
082 |a658|bNG-C
100 |aNguyên, Châu
245 |aTổng hợp thuế suất; Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu : |bDanh mục tổng hợp thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mới nhất áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2022 / |cNguyên Châu (Hệ thống)
246|aExport - Import tax 2022
260 |aH. : |bTài chính, |c2022
300 |a1326 tr. ; |c29 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aNhập khẩu
653 |aThuế xuất khẩu
653 |aThuế suất
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(2): 06102395-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102395 Kho Khoa Kinh tế 658 NG-C Sách Tiếng Việt 1
2 06102396 Kho Khoa Kinh tế 658 NG-C Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào