Sách TK Tiếng Việt
332.6 DW-M
Kiếm tiền thời khủng hoảng :
DDC 332.6
Tác giả CN D.Weiss, Martin
Nhan đề Kiếm tiền thời khủng hoảng : Thoát khỏi các trò lừa đảo khi thị trường chứng khoán bất động sản và tài chính suy thoái / Martin D.Weiss
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 555 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Đề cập tới cuộc khủng hoảng tài chính trong những năm gần đây, những mánh khoé của các công ti môi giới, kiểm toán, báo cáo sai lệch, những nguỵ tạo sổ sách kế toán, những mờ ám quanh quĩ lương... kèm theo những hướng dẫn về cách kiếm tiền khi thị trường chứng khoán chao đảo, biến thảm hoạ kinh tế thành cơ hội kiếm lợi nhuận và học được bí quyết để đầu tư thành công trong những hoàn cảnh khó khăn nhất
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(2): 01212242-3
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100582-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141974
0022
0047C9187FD-E914-4603-85BC-60493F93C917
005201604150935
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20160415093506|bhonghanh|y20151124085952|znamtd
082 |a332.6|bDW-M
100 |aD.Weiss, Martin
245 |aKiếm tiền thời khủng hoảng : |bThoát khỏi các trò lừa đảo khi thị trường chứng khoán bất động sản và tài chính suy thoái / |cMartin D.Weiss
260 |aH. : |bLao động, |c2014
300 |a555 tr. ; |c21 cm
520|aĐề cập tới cuộc khủng hoảng tài chính trong những năm gần đây, những mánh khoé của các công ti môi giới, kiểm toán, báo cáo sai lệch, những nguỵ tạo sổ sách kế toán, những mờ ám quanh quĩ lương... kèm theo những hướng dẫn về cách kiếm tiền khi thị trường chứng khoán chao đảo, biến thảm hoạ kinh tế thành cơ hội kiếm lợi nhuận và học được bí quyết để đầu tư thành công trong những hoàn cảnh khó khăn nhất
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(2): 01212242-3
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100582-3
890|a4|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 32100582 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 332.6 DW-M Sách Tiếng Việt 1
2 32100583 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 332.6 DW-M Sách Tiếng Việt 2
3 01212242 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 332.6 DW-M Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:29-08-2022
4 01212243 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 332.6 DW-M Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào