Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
370 TR-P
Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội /
DDC 370
Tác giả CN Trần, Cao Phương
Tác giả TT Học viện Hành chính Quốc gia
Nhan đề Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội / Trần Cao Phương; NHDKH TS Chu Xuân Khánh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 114 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Học Viện Hành chính Quốc gia
Từ khóa tự do Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Hoạt động đào tạo
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502763
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173923
0027
00406CD133C-C6E8-439D-8A26-8BB4FF51CB2C
005202008240958
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200823195803|bdtmkhue|y20200823184731|zdtmkhue
082 |a370|bTR-P
100 |aTrần, Cao Phương
110 |aHọc viện Hành chính Quốc gia
245 |aNâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại Viện Đại học Mở Hà Nội / |cTrần Cao Phương; NHDKH TS Chu Xuân Khánh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a114 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Học Viện Hành chính Quốc gia
653 |aĐại học Mở Hà Nội
653 |aHoạt động đào tạo
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502763
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvancanbo/trancaophuong/1biathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502763 Kho Luận văn 370 TR-P Luận văn 1
  1 of 1