Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-B
Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Văn Bình
Nhan đề Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam / Nguyễn Văn Bình; NHDKH PGS.TS Đoàn Đức Lương
Thông tin xuất bản Thừa Thiên Huế : Đại học Huế, 2018
Mô tả vật lý 90 tr. ; A4
Tùng thư Đại học Huế; Trường Đại học Luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bảo hộ
Từ khóa tự do Quyền tác giả
Từ khóa tự do Quyền liên quan
Từ khóa tự do Môi trường kỹ thuật số
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502753
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173915
0027
004E032D310-08E7-465A-A070-2987E1E92A09
005202008191510
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200819010956|bdtmkhue|y20200819004731|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-B
100 |aNguyễn, Văn Bình
245 |aBảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Bình; NHDKH PGS.TS Đoàn Đức Lương
260 |aThừa Thiên Huế : |bĐại học Huế, |c2018
300 |a90 tr. ; |cA4
490 |aĐại học Huế; Trường Đại học Luật
653 |aViệt Nam
653 |aBảo hộ
653 |aQuyền tác giả
653 |aQuyền liên quan
653 |aMôi trường kỹ thuật số
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502753
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvancanbo/nguyenvanbinhdanang/nguyenvanbinh_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502753 Kho Luận văn 343.67 NG-B Luận văn 1
  1 of 1