Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 HO-T
A contrastive study on English inversions and their Vietnamese equivalents in literary works /
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Thị Thủy
Nhan đề A contrastive study on English inversions and their Vietnamese equivalents in literary works / Hoàng Thị Thủy; NHDKH Dr. Nguyễn Thị Vân Đông
Nhan đề khác Nghiên cứu đối chiếu đảo ngữ trong tiếng Anh và tương đương tiếng Việt trong các tác phẩm văn học
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 90 tr. ; A4
Tùng thư Ministry of education and training; Hanoi open University
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103595
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173913
0027
004883FCDE2-BEFB-45A3-A85E-CA617DC65462
005202008190941
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200818194139|bdtmkhue|y20200818191951|zdtmkhue
082 |a420|bHO-T
100 |aHoàng, Thị Thủy
245 |aA contrastive study on English inversions and their Vietnamese equivalents in literary works / |cHoàng Thị Thủy; NHDKH Dr. Nguyễn Thị Vân Đông
246 |aNghiên cứu đối chiếu đảo ngữ trong tiếng Anh và tương đương tiếng Việt trong các tác phẩm văn học
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a90 tr. ; |cA4
490 |aMinistry of education and training; Hanoi open University
852 |a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103595
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/420/hoangthithuy/hoangthithuy_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502751 Kho Luận văn 420 HO-T Luận văn 1
2 07103595 Kho Khoa Luật 420 HO-T Luận văn 2
  1 of 1