Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
394.260959747 Y-T
Lễ hội dân gian người Việt ở Quảng Trị /
DDC 394.260959747
Tác giả CN Y, Thi
Nhan đề Lễ hội dân gian người Việt ở Quảng Trị / Y Thi
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 347 tr. ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu về ý nghĩa nội dung và cách thức tổ chức một số lễ hội dân gian của người Việt ở Quảng Trị như lễ kỳ phước/đại tự cầu an, lễ hội chợ đình Bích La và lễ hội cầu ngư/cầu mùa, lễ hội đua thuyền...
Từ khóa tự do Lễ hội dân gian
Từ khóa tự do Quảng Trị
Từ khóa tự do Người Việt Nam
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213650
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173880
0022
00493421CE8-B28F-4D74-BDFE-D78135BBB148
005202008071049
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200806204854|zdtmkhue
082 |a394.260959747|bY-T
100 |aY, Thi
245 |aLễ hội dân gian người Việt ở Quảng Trị / |cY Thi
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a347 tr. ; |c21 cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aGiới thiệu về ý nghĩa nội dung và cách thức tổ chức một số lễ hội dân gian của người Việt ở Quảng Trị như lễ kỳ phước/đại tự cầu an, lễ hội chợ đình Bích La và lễ hội cầu ngư/cầu mùa, lễ hội đua thuyền...
653 |aLễ hội dân gian
653 |aQuảng Trị
653 |aNgười Việt Nam
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213650
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213650 Kho Sách TK Tiếng Việt 394.260959747 Y-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào