Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 DA-H
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng EDO nhật bản của khách sạn Hà Nội DAEWOO /
DDC 910
Tác giả CN Đặng, Thị Hợi
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng EDO nhật bản của khách sạn Hà Nội DAEWOO / Đặng Thị Hợi; GVHD TS. Phan Thị Phương Mai
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 78 ; A4
Tùng thư Thư Viện - Khoa Du Lịch
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ bộ phận tiệc
Từ khóa tự do Khách sạn Hà Nội Daewoo
Từ khóa tự do Thực trạng và giải pháp nâng cao
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 01105944
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165766
0028
004D769B3C2-78AA-486F-9BB3-1C4740C902DD
005201709140910
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170914091025|bminhkhue|c20170912104308|dminhkhue|y20170613165341|zhieppn
082 |a910|bDA-H
100 |aĐặng, Thị Hợi
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng EDO nhật bản của khách sạn Hà Nội DAEWOO / |cĐặng Thị Hợi; GVHD TS. Phan Thị Phương Mai
260 |c2017
300 |a78 ; |cA4
490 |aThư Viện - Khoa Du Lịch
653 |aChất lượng dịch vụ bộ phận tiệc
653 |aKhách sạn Hà Nội Daewoo
653 |aThực trạng và giải pháp nâng cao
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 01105944
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2017/910/dangthihoi/dangthihoi_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01105944 Kho Khoa Du lich 910 ĐĂ-H Khóa luận 1
  1 of 1