Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DA-T
Xử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại, từ thực tiễn giải quyết trên địa bàn tỉnh Hải Dương /
DDC 343.67
Tác giả CN Đàm, Nhân Trác
Nhan đề Xử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại, từ thực tiễn giải quyết trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Đàm Nhân Trác; GVHD: TS. Đồng Ngọc Ba
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 83tr. ; A4
Tóm tắt Mục đích nghiên cứu: Tác giả nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích sau: Nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh việc xử lý vi phạm theo xu hướng hiện đại và hội nhập, qua đó nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam về xử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại, đồng thời xây dựng cơ chế cho việc áp dụng chúng một cách phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, trình bày, Phương pháp thu thập kinh nghiệm từ thực tiễn của một số quốc gia trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng trong thương mại quốc tế, Phương pháp nghiên cứu thực tiễn thông qua các tài liệu, báo cáo, tổng kết của các cơ quan chức năng.Phương pháp thống kê,Phương pháp tổng hợp, Phương pháp nghiên cứu từ những vụ án điển hình. Kết quả nghiên cứu: Thấy được thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử liên quan tới vấn đề vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại và hiệu quả đạt được cũng như những bất cập còn tồn tại khi giải quyết các tranh chấp xảy ra do vi phạm hợp đồng thương mại, góp phần nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại. Kết Luận: Trong quá trình hoàn thiện luận văn, do nhiều nguyên nhân khác như hoạt động nghiên cứu khoa học còn mới mẻ, kinh nghiệm bản thân còn có những hạn chế nhất định, nên không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế và thiếu sót, do vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ phía những người quan tâm đến đề tài, các thầy cô và các nhà khoa học để luận văn được hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thiết thực áp dụng trong thực tiễn./
Từ khóa tự do Xử lý vi phạm
Từ khóa tự do Hải Dương
Từ khóa tự do Hợp đồng thương mại
Từ khóa tự do Giao kết
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501164, 08100343
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164085
0027
004D7521726-5756-4037-9554-8C68D93B380B
005201705291504
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170529150433|bminhkhue|y20170413103612|znamtd
082 |a343.67|bDA-T
100 |aĐàm, Nhân Trác
245 |aXử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại, từ thực tiễn giải quyết trên địa bàn tỉnh Hải Dương / |cĐàm Nhân Trác; GVHD: TS. Đồng Ngọc Ba
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a83tr. ; |cA4
520|aMục đích nghiên cứu: Tác giả nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích sau: Nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh việc xử lý vi phạm theo xu hướng hiện đại và hội nhập, qua đó nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam về xử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại, đồng thời xây dựng cơ chế cho việc áp dụng chúng một cách phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, trình bày, Phương pháp thu thập kinh nghiệm từ thực tiễn của một số quốc gia trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng trong thương mại quốc tế, Phương pháp nghiên cứu thực tiễn thông qua các tài liệu, báo cáo, tổng kết của các cơ quan chức năng.Phương pháp thống kê,Phương pháp tổng hợp, Phương pháp nghiên cứu từ những vụ án điển hình. Kết quả nghiên cứu: Thấy được thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử liên quan tới vấn đề vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại và hiệu quả đạt được cũng như những bất cập còn tồn tại khi giải quyết các tranh chấp xảy ra do vi phạm hợp đồng thương mại, góp phần nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại. Kết Luận: Trong quá trình hoàn thiện luận văn, do nhiều nguyên nhân khác như hoạt động nghiên cứu khoa học còn mới mẻ, kinh nghiệm bản thân còn có những hạn chế nhất định, nên không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế và thiếu sót, do vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ phía những người quan tâm đến đề tài, các thầy cô và các nhà khoa học để luận văn được hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thiết thực áp dụng trong thực tiễn./
653 |aXử lý vi phạm
653 |aHải Dương
653 |aHợp đồng thương mại
653 |aGiao kết
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501164, 08100343
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/343.67/damnhantrac/damnhantrac_01thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501164 Kho Luận văn 343.67 DA-T Luận văn 1
2 08100343 Kho Luận văn 343.67 DA-T Luận văn 2
  1 of 1