Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
530.076 LU-B
Bài tập vật lí đại cương /
DDC 530.076
Tác giả CN Lương, Duyên Bình
Nhan đề Bài tập vật lí đại cương / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ,. Tập hai, Điện - Dao động - Sóng.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 156tr ; 21cm
Tùng thư Dùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp.
Tóm tắt Biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990. Dùng cho c ác trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Tóm tắt Trường tĩnh điện. Vật dẫn, Tụ điện. Điện môi. Từ trường. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Các tính chất từ của các chất. Trường điện từ. Dao động. Sóng cơ và sóng điện từ
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Dao động
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Sóng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Hồ
Tác giả(bs) CN Dư, Trí Công.
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 10100483-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139052
0022
0041A0A2ABA-4F9E-42B1-9C9A-B73C5DCF495D
005201508311325
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20150831132420|zuyencnsh
082 |a530.076|bLU-B
1000 |aLương, Duyên Bình
24510|aBài tập vật lí đại cương / |cLương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ,. |nTập hai, |pĐiện - Dao động - Sóng.
250 |aTái bản lần thứ 17
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a156tr ; |c21cm
490 |aDùng cho các trường Đại học khối kỹ thuật công nghiệp.
520 |aBiên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 1990. Dùng cho c ác trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Tóm tắt Trường tĩnh điện. Vật dẫn, Tụ điện. Điện môi. Từ trường. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Các tính chất từ của các chất. Trường điện từ. Dao động. Sóng cơ và sóng điện từ
653 |aBài tập
653 |aĐiện
653 |aDao động
653 |aVật lí
653 |aSóng
7000 |aNguyễn, Hữu Hồ
7000|aDư, Trí Công.
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 10100483-4
890|a2|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100483 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 530.076 LU-B Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:17-02-2020
2 10100484 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 530.076 LU-B Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:17-02-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào