Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
349.597071 DI-T
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. /
DDC 349.597071
Tác giả CN Đinh, Văn Thanh
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. / PGS.TS Đinh Văn Thanh, TS Phạm Văn Tuyết. Quyển 1 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 340 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Khái quát chung về luật dân sự Việt Nam. Quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, các hình thức đại diện trong pháp luật, thời hạn và thời hiệu liên quan tới luật dân sự, cùng những quy định khác về tài sản, quyền sở hữu, thừa kế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật dân sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 01101451-5
000 00000caa a2200000 4500
00129467
0021
0044DF09AE6-4D66-46EF-9674-A3A29BFB9CDB
005201504020935
008140403s2009 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20150402093458|zhonghanh
082|a349.597071|bDI-T
100 |aĐinh, Văn Thanh
245|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam. / |cPGS.TS Đinh Văn Thanh, TS Phạm Văn Tuyết. |nQuyển 1 /
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a340 tr. ; |c24 cm|eĐĩa CD
520 |aKhái quát chung về luật dân sự Việt Nam. Quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, các hình thức đại diện trong pháp luật, thời hạn và thời hiệu liên quan tới luật dân sự, cùng những quy định khác về tài sản, quyền sở hữu, thừa kế.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật dân sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 01101451-5
890|a5|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101453 Kho Khoa Luật 349.597071 DI-T Giáo trình 3
2 01101454 Kho Khoa Luật 349.597071 DI-T Giáo trình 4
3 01101455 Kho Khoa Luật 349.597071 DI-T Giáo trình 5
4 01101451 Kho Khoa Luật 349.597071 DI-T Giáo trình 1
5 01101452 Kho Khoa Luật 349.597071 DI-T Giáo trình 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào