Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
338.5 VU-D
Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá /
DDC 338.5
Tác giả CN Vũ, Minh Đức
Nhan đề Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá / Vũ Minh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 225 tr. : Bảng ; 24 cm.
Tùng thư Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Định giá
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về thẩm định giá. Các nguyên tắc thẩm định giá, quy trình thẩm định giá tài sản, các tiêu chuẩn và phương pháp thẩm định, tổ chức và quản lý hoạt động thẩm định giá
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn
Từ khóa tự do Giá cả
Từ khóa tự do Nguyên lý
Từ khóa tự do Thẩm định
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(18): 01101916-8, 01101921-35
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(2): 01101919-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122853
0021
00457D24277-4127-45BA-9129-54E4E9EAB2C6
005201412170943
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20141217094301|zhou08
082 |a338.5|bVU-D
100 |aVũ, Minh Đức
245 |aGiáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá / |cVũ Minh Đức
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2011
300 |a225 tr. : |bBảng ; |c24 cm.
490 |aĐại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Định giá
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về thẩm định giá. Các nguyên tắc thẩm định giá, quy trình thẩm định giá tài sản, các tiêu chuẩn và phương pháp thẩm định, tổ chức và quản lý hoạt động thẩm định giá
653 |aGiáo trình
653 |aTiêu chuẩn
653 |aGiá cả
653 |aNguyên lý
653 |aThẩm định
852|a01|bKho Giáo trình|j(18): 01101916-8, 01101921-35
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(2): 01101919-20
890|a20|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101918 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 3
2 01101919 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 338.5 VU-D Giáo trình 4
3 01101920 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 338.5 VU-D Giáo trình 5
4 01101921 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 6
5 01101922 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 7
6 01101923 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 8
7 01101924 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 9
8 01101925 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 10
9 01101916 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 1
10 01101917 Kho Giáo trình 338.5 VU-D Giáo trình 2
  1  2 of 2