Giáo trình
343.67 PH-Q
Giáo trình Pháp luật về hoạt động thương mại :
DDC 343.67
Tác giả CN Phùng, Trọng Quế
Nhan đề Giáo trình Pháp luật về hoạt động thương mại : Xuất bản nội bộ / ThS Phùng Trọng Quế
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 301 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hoạt động thương mại
Khoa Luật
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174163
0021
004EDD26772-B645-4308-A496-D07D7F7F7F16
005202101041538
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210104003849|bdtmkhue|y20210103195942|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-Q
100 |aPhùng, Trọng Quế
245 |aGiáo trình Pháp luật về hoạt động thương mại : |bXuất bản nội bộ / |cThS Phùng Trọng Quế
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a301 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Luật
653 |aPháp luật
653 |aHoạt động thương mại
690 |aLuật
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhphapluatvehoatdongthuongmai/giaotrinhphapluatvehoatdongthuongmai_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào