Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
420 HO-M
Chức năng tín hiệu tường thuật Tiếng Anh trong sự liên hệ với Tiếng Việt /
DDC 420
Tác giả CN Hoàng, Tuyết Minh
Nhan đề Chức năng tín hiệu tường thuật Tiếng Anh trong sự liên hệ với Tiếng Việt / PGS.TS Hoàng Tuyết Minh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 76 tr. ; A4
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tín hiệu tường thuật
Tác giả(bs) CN ThS Lê Phương Thảo
Tác giả(bs) CN ThS Trần Thanh Vân
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173945
0029
004E373FE91-4BB4-4260-9E39-ACDF7C589050
005202009141447
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200914004713|bdtmkhue|y20200914001816|zdtmkhue
082 |a420|bHO-M
100 |aHoàng, Tuyết Minh
245 |aChức năng tín hiệu tường thuật Tiếng Anh trong sự liên hệ với Tiếng Việt / |cPGS.TS Hoàng Tuyết Minh
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a76 tr. ; |cA4
653 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Việt
653 |aTín hiệu tường thuật
700 |aThS Lê Phương Thảo
700|aThS Trần Thanh Vân
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2017/420/hoangtuyetminh/1biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào