Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
000 TR-T
Nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý và đề xuất các giải pháp ứng dụng cho Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2017-02 :
DDC 000
Tác giả CN Trương, Tiến Tùng
Nhan đề Nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý và đề xuất các giải pháp ứng dụng cho Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2017-02 : Báo cáo Tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / Trương Tiến Tùng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 39 tr. ; A4
Từ khóa tự do Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin quản lý
Từ khóa tự do Giải pháp ứng dụng
Tác giả(bs) CN TS. Dương Thăng Long
Tác giả(bs) CN ThS. Trần Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN ThS. Trần Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN ThS. Đinh Tuấn Long
Tác giả(bs) CN ThS. Phạm Văn Hải
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173944
0029
004751C4773-071B-4EED-9F4D-15DA05C3E4C0
005202009141023
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200913202327|bdtmkhue|y20200913195642|zdtmkhue
082 |a000|bTR-T
100 |aTrương, Tiến Tùng
245 |aNghiên cứu hệ thống thông tin quản lý và đề xuất các giải pháp ứng dụng cho Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2017-02 : |bBáo cáo Tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Viện / |cTrương Tiến Tùng
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a39 tr. ; |cA4
653 |aViện Đại học Mở Hà Nội
653 |aHệ thống thông tin quản lý
653 |aGiải pháp ứng dụng
700 |aTS. Dương Thăng Long
700|aThS. Trần Tiến Dũng
700|aThS. Trần Tiến Dũng
700|aThS. Đinh Tuấn Long
700|aThS. Phạm Văn Hải
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2017/000/truongtientung/truongtientung_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào