Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
378.071 TR-H
Nghiên cứu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo từ xa tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-15 :
DDC 378.071
Tác giả CN Trần, Thị Mai Hanh
Nhan đề Nghiên cứu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo từ xa tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-15 : Kết quả sản phẩm Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / TS. Trần Thị Mai Hanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 78 tr. ; A4
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế về đảm bảo chất lượng chương trình ĐTTX trình độ đại học và phân tích thực tiễn triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình ĐTTX trình độ đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
Từ khóa tự do Đào tạo từ xa
Từ khóa tự do Đảm bảo chất lượng
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700059
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173937
0029
004D1170755-F0CF-4F03-AFA7-B5EF963E0F77
005202009040926
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200903192643|bdtmkhue|y20200903191412|zdtmkhue
082 |a378.071|bTR-H
100 |aTrần, Thị Mai Hanh
245 |aNghiên cứu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo từ xa tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-15 : |bKết quả sản phẩm Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường / |cTS. Trần Thị Mai Hanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a78 tr. ; |cA4
520 |aNghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế về đảm bảo chất lượng chương trình ĐTTX trình độ đại học và phân tích thực tiễn triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng chương trình ĐTTX trình độ đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội.
653 |aĐào tạo từ xa
653 |aĐảm bảo chất lượng
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700059
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/370/tranthimaihanh/tranthimaihanh_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700059 Kho Kết quả NCKH 378.071 TR-H Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1