Sách TK Tiếng Việt
657.61 NG-L
Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp /
DDC 657.61
Tác giả CN Nghiêm, Văn Lợi
Nhan đề Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp / PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 406 tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kế toán hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131747
0022
004663AA5E6-5B0B-4772-86E4-A14124F78AEB
005201506021603
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20150602160321|bminhkhue|y20150602154728|zminhkhue
082 |a657.61|bNG-L
100 |aNghiêm, Văn Lợi
245 |aGiáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp / |cPGS.TS Nghiêm Văn Lợi
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2009
300 |a406 tr. ; |c24 cm
653 |aGiáo trình
653 |aKế toán hành chính sự nghiệp
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhketoanhanhchinhsunghiep/giaotrinhketoanhanhchinhsunghiep_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào