Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
344.597 NG-C
Giáo trình kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công /
DDC 344.597
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Chí
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công / PGS.TS Nguyễn Hữu Chí; TS. Phan Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 252 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đình công
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp lao động
Tác giả(bs) CN TS. Vũ Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Huy Khoa
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173939
0021
0042BA83C94-73CD-431F-BC7C-B352F566E53E
005202009041430
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200904003006|bdtmkhue|y20200903235721|zdtmkhue
082 |a344.597|bNG-C
100 |aNguyễn, Hữu Chí
245 |aGiáo trình kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công / |cPGS.TS Nguyễn Hữu Chí; TS. Phan Thị Thanh Huyền
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a252 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aĐình công
653 |aGiải quyết tranh chấp lao động
700 |aTS. Vũ Thị Thu Hiền
700|aTS. Nguyễn Huy Khoa
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhkynanggiaiquyettranhchaplaodongvadinhcong/giaotrinhkynanggiaiquyettranhchaplaodongvadinhcong_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào