Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
001.4 TR-T
Tập bài giảng Phương Pháp Nghiên cứu Khoa học Luật /
DDC 001.4
Tác giả CN Trần, Phương Thảo
Nhan đề Tập bài giảng Phương Pháp Nghiên cứu Khoa học Luật / TS. Trần Phương Thảo
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 190 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173911
0021
00451F88508-B6EF-4D20-B718-8B24D69D4D8F
005202008181530
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200818013030|bdtmkhue|y20200818005904|zdtmkhue
082 |a001.4|bTR-T
100 |aTrần, Phương Thảo
245 |aTập bài giảng Phương Pháp Nghiên cứu Khoa học Luật / |cTS. Trần Phương Thảo
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a190 tr.
490 |aBộ Giáo dục Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aKhoa học
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học Luật
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/tapbaigiangphuongphapnghiencuukhoahocluat/tập bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học luật_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào