Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
330.076 NG-H
Kinh tế học /
DDC 330.076
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hường
Nhan đề Kinh tế học / TS.GVC Nguyễn Thị Thu Hường
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 212 tr.
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173909
0021
0044DFA3980-CC63-4BDF-B8D2-2D39CA6E7A38
005202008181137
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200817213704|bdtmkhue|y20200817210903|zdtmkhue
082 |a330.076|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Thu Hường
245 |aKinh tế học / |cTS.GVC Nguyễn Thị Thu Hường
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a212 tr.
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aKinh tế học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtehoc/kinh tế học_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào