Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
342.597071 NG-T
Giáo trình Luật Hành Chính Việt Nam /
DDC 342.597071
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thủy
Nhan đề Giáo trình Luật Hành Chính Việt Nam / TS. Nguyễn Thị Thủy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 373 tr.
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN GVC.LS Nguyễn Phúc Thành
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173907
0021
0047312FDCD-DA24-4FD2-B37A-EF7264BB11C3
005202008141145
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200813214522|bdtmkhue|y20200813212505|zdtmkhue
082 |a342.597071|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thủy
245 |aGiáo trình Luật Hành Chính Việt Nam / |cTS. Nguyễn Thị Thủy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a373 tr.
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hành chính
653 |aGiáo trình
700 |aGVC.LS Nguyễn Phúc Thành
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluathanhchinhvietnam/giáo trình luật hành chính việt nam_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào