Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
345.59705 MA-H
Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam /
DDC 345.59705
Tác giả CN Mai, Thanh Hiếu
Nhan đề Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam / TS. Mai Thanh Hiếu
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 345 tr.
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật tố tụng hình sự
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thanh Mai
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hải Ninh
Tác giả(bs) CN Vũ Gia Lâm
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173890
0021
0044C405DA6-0B57-4F5D-A9F2-A608F5FFA1D9
005202008141109
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200813210927|bdtmkhue|y20200812003905|zdtmkhue
082 |a345.59705|bMA-H
100 |aMai, Thanh Hiếu
245 |aGiáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam / |cTS. Mai Thanh Hiếu
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a345 tr.
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật tố tụng hình sự
700 |aPhan Thị Thanh Mai
700|aNguyễn Hải Ninh
700|aVũ Gia Lâm
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluattotunghinhsuvietnammaithanhhieu/giáo trình luật tố tụng hình sự việt nam_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào