Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
657.2 BU-N
Giáo trình chuẩn mực kế toán /
DDC 657.2
Tác giả CN Bùi, Thị Ngọc
Nhan đề Giáo trình chuẩn mực kế toán / TS. Bùi Thị Ngọc; TS. Vũ Thị Kim Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 357 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chuẩn mực kế toán
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Kim Anh
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173888
0021
004C00CD2E2-B023-45AC-88CE-FF0949DDC6F4
005202008121352
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200811235233|bdtmkhue|y20200811233912|zdtmkhue
082 |a657.2|bBU-N
100 |aBùi, Thị Ngọc
245 |aGiáo trình chuẩn mực kế toán / |cTS. Bùi Thị Ngọc; TS. Vũ Thị Kim Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a357 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aChuẩn mực kế toán
700 |aVũ Thị Kim Anh
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhchuanmucketoan/giáo trình chuẩn mực kế toán_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào