Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
729 PH-N
Âm học kiến trúc :
DDC 729
Tác giả CN Phạm, Đức Nguyên
Nhan đề Âm học kiến trúc : Sách Giáo trình cho sinh viên các trường đào tạo ngành Kiến trúc sư công trình và Quy hoạch; Sách tham khảo cho Kiến trúc sư và Kỹ sư xây dựng. / Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
Nhan đề khác Architectural Acoustics
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2018
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Kiến Trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Âm học
Từ khóa tự do Âm học kiến trúc
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173887
0021
004E80EC03A-88C5-4641-A696-9DDB0B6E0AE9
005202008121318
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200811231815|bdtmkhue|y20200811202532|zdtmkhue
082 |a729|bPH-N
100 |aPhạm, Đức Nguyên
245 |aÂm học kiến trúc : |bSách Giáo trình cho sinh viên các trường đào tạo ngành Kiến trúc sư công trình và Quy hoạch; Sách tham khảo cho Kiến trúc sư và Kỹ sư xây dựng. / |cNhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp PGS.TS. Phạm Đức Nguyên
246 |aArchitectural Acoustics
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2018
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Kiến Trúc
653 |aKiến trúc
653 |aÂm học
653 |aÂm học kiến trúc
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/700_nghethuat/720_kientruc/amhockientruc/am hoc kien truc_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào