Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
342.597 LUA
Luật xử lý vi phạm hành chính
DDC 342.597
Nhan đề Luật xử lý vi phạm hành chính
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2015
Mô tả vật lý 187tr. ; 19cm
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Phạt hành chính
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 01212377-9, 07102283-4
Địa chỉ 32Kho Trung tâm GDTX Sơn La(2): 32100494-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141912
0022
004886A8EE1-5E34-41FE-8F50-5AD9327D0773
005201511201751
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151120175103|znamtd
082 |a342.597|bLUA
245 |aLuật xử lý vi phạm hành chính
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2015
300 |a187tr. ; |c19cm
653 |aPháp luật
653 |aVi phạm hành chính
653 |aPhạt hành chính
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 01212377-9, 07102283-4
852|a32|bKho Trung tâm GDTX Sơn La|j(2): 32100494-5
890|a7|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 32100494 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 32100495 Kho Trung tâm GDTX Sơn La 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07102283 Kho Khoa Luật 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:09-05-2018
4 07102284 Kho Khoa Luật 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 01212377 Kho Khoa Luật 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 5
6 01212378 Kho Khoa Luật 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:23-12-2019
7 01212379 Kho Khoa Luật 342.597 LUA Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào