Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.410895920597 BU-V
Tục thờ cây si /
DDC 398.410895920597
Tác giả CN Bùi, Huy Vọng
Nhan đề Tục thờ cây si / Bùi Huy Vọng
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 532 tr. ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Nghiên cứu biểu tượng cây si trong văn hoá và niềm tin dân gian Mường; đặc điểm nghi lễ làm vía kéo si lên mường trời của người Mường từ khâu chuẩn bị nghi lễ, đối tượng được thụ lễ, thần linh được mời, hình thức bố trí các mâm cúng đến tiến trình thực hiện nghi lễ. Từ đó nêu lên những giá trị văn hoá, nhân sinh quan qua nghi lễ làm vía kéo si trên trời của người Mường
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tín ngưỡng dân gian
Từ khóa tự do Thờ cúng
Từ khóa tự do Phong tục cổ truyền
Từ khóa tự do Dân tộc Mường
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213651
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173881
0022
004A7AE3CB8-847B-47CE-8AFD-0D6DEAE9B1A6
005202008071053
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200806205315|zdtmkhue
082 |a398.410895920597|bBU-V
100 |aBùi, Huy Vọng
245 |aTục thờ cây si / |cBùi Huy Vọng
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a532 tr. ; |c21 cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aNghiên cứu biểu tượng cây si trong văn hoá và niềm tin dân gian Mường; đặc điểm nghi lễ làm vía kéo si lên mường trời của người Mường từ khâu chuẩn bị nghi lễ, đối tượng được thụ lễ, thần linh được mời, hình thức bố trí các mâm cúng đến tiến trình thực hiện nghi lễ. Từ đó nêu lên những giá trị văn hoá, nhân sinh quan qua nghi lễ làm vía kéo si trên trời của người Mường
653 |aViệt Nam
653 |aTín ngưỡng dân gian
653 |aThờ cúng
653 |aPhong tục cổ truyền
653 |aDân tộc Mường
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213651
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213651 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.410895920597 BU-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào